A nosa historia

Na década dos anos 80 en España o problema da drogodependencia atacaba ferozmente. Galicia non foi allea a esta realidade: centos de familias galegas estaban a ser afectadas por esta problemática e a droga deixaba de ser unha anécdota para converterse, desgraciadamente, nun elemento de destrución persoal e de deshumanización.

É entón, cando os Bispos galegos deciden impulsar un programa de rehabilitación e reinserción social para drogodependentes que xa funcionaba desde finais dos anos 60, con resultados moi satisfactorios, en Italia e que, en España, comezou a sua andaina no ano 1984 e propónselle a Ramón Gómez Crespo a responsabilidade de poñer en marcha o Proxecto Home en Galicia.

Proxecto Home Galicia nace como un programa de rehabilitación e reinserción de persoas con problemas de adicción, mais adiante, tamén de prevención onde dende o modelo biopsicosocial se lle facilita á persoa realizar un proceso de rehabilitación de modo integral sendo a persoa protagonista dende o inicio do tratamento.

O seu obxectivo final é a total preparación para que a persoa se inserte axeitadamente na sociedade traballando, así, as suas capacidades persoais e mellorando a sua autoestima e autonomía.

Un dos principios fundamentais de Proxecto Home Galicia é a gratuidade. Nace e mantense como un servizo desinteresado e solidario ás persoas adictas, ás súas familias e á sociedade en xeral. É tamén unha entidade apartidista e aconfesional.

Proxecto Home Galicia forma parte da Asociación “Proyecto Hombre”, que é de ámbito nacional, xunto con outros 27 programas repartidos por toda a xeografía española.

O 23 de xaneiro de 1990 PROXECTO HOME GALICIA, abre as súas portas en Santiago de Compostela dando así os seus primeiros pasos dun camiño no que levamos 31 anos.

O 13 de febreiro de 1990 constitúese a FUNDACIÓN MONTE DO GOZO como entidade xurídica e promotora de PROXECTO HOME GALICIA, encamiñado á REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL de persoas adictas, desenvolvendo tamén programas de PREVENCIÓN.

Traxectoria histórica

1990
1991
1992
1993
1997
1998
2000
2001
2003
2005
2006
2007
2012
2015

Premios e distincións