Asociación "Proyecto Hombre"

DECLARACION DE OVIEDO

Esta Declaración nace da consulta internacional de expertos celebrada en Oviedo o 9 de xuño de 2023, organizada por Proxecto Home, que sumou como colaboradores a 150 expertos de distintos países, e como observadores, a Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, a Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Delito, Comité de Organizacións non Gobernamentais de Viena sobre Drogas, Grupo Pompidou e Grupos de Investigación das Universidades de Oviedo e Illas Baleares.

Dende a convicción de que é necesaria unha prevención das adiccións centrada na persoa, cunha intervención integral, baseada na evidencia e presente nas políticas de drogas a nivel, local, nacional e internacional, estamos a promover a adhesión a esta Declaración.

O período de ADHESIÓN XA ESTÁ ABIERTO. Necesitamos adhesions de calquer tipo de organización: ONGs de distintos ámbitos (social, familiar, infancia, xuventude, cooperación…), plataformas locales e outros actores da sociedade civil:  sindicatos, patronales, AMPAS, Colexios Profesionais…, o igual que gobernos locais, institucións, organismos…

A Declaración presentaráse na Comisión de Estupefacentes das Nacions Unidas do 18 o 22 de marzo de 2024. É posible ver a lista de organizacions que uniron a esta iniciativa en  www.oviedodeclaration.org

ASINA A TÚA ADHESIÓN AQUÍ

Documento da declaración (pdf)

Presentación da Declaración (Power Point)

O 30 de Maio de 1986 constitúese a ASOCIACIÓN “PROYECTO HOMBRE”, inscrita co nº 88.477, no Ministerio do Interior, e que se rexerá polos principios da carta fundacional que ten como puntos fundamentais:

O día 1 de outubro de 1990 abriuse a Escola de Formación para terapeutas de “Proyecto Hombre”.

A Asociación é propietaria da marca “Proyecto Hombre” e foi declarada de utilidade pública polo Goberno español o 29/12/1993.

Na actualidade, a Asociación está composta por 27 fundacións con máis de 200 centros repartidos en 15 Comunidades Autónomas de toda España que atenden cada ano a máis de 12.000 drogodependentes.

SEDE SOCIAL:
• C/Sánchez Díaz, 2-28027 Madrid.
Tlf.: 91 357 16 84
Correo-e: asociación@proyectohombre.es
Páxina web: www.proyectohombre.es

REVISTA “PROYECTO”:
• Desde 10€ recibirás puntualmente 4 revistas no teu domicilio.
• Para recibila chama ao 91 357 01 04 ou envía un correo electrónico a info@projectehome.org
• Consulta online o último número da revista.

PROXECCION INTERNACIONAL

Proxecto Home Galicia é membro de pleno dereito da Asociación “Proyecto Hombre”, ONG de carácter consultivo especial ante o Consello Económico e Social das Nacións Unidas. Ademais, a nivel internacional participa en distintas redes ou organismos cos que colabora en distintos ámbitos:

•     “Proyecto Hombre” é membro directivo da Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas ( WFTC).

•     A Rede Iberoamérica de Ongs. que traballan en drogodependencias (RIOD) é a única rede que reúne 59 Ong. dedicadas ao tratamento e prevención de toxicomanías en España e América Latina.

•     A Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT) consolídase en 20 países con máis de 500 programas afiliados.

•     “Proyecto Hombre” tamén forma parte da European Network on Addictions (ENA), unha rede que reúne os profesionais de Proxecto Home en Italia, Portugal e España, e a organización grega KETHEA.

•     En 2002 “Proyecto Hombre” pasou a formar parte da European Federation of Therapeutic Communities (EFTC).