Ficha técnica

DIRECTORA / PRESIDENTA: Ofelia Debén Rodríguez
CARACTERISTICAS XERAIS:
Titular: Fundación Monte do Gozo
Ámbito Territorial: Comunidade Autónoma de Galicia
Data de inauguración: 23 de xaneiro de 1990
Nº de Rexistro Sanitario:
 – Santiago: C-15002839
 – Comunidade Terapéutica As Cernadas: C-15-002778
 – Vigo: C-36-000211
 – Ourense: C-32-000823
Nº de Rexistro Fundacións de Interese Galego: 1990/3
Nº de Rexistro Único (RUEPSS): E0160
 – Vigo: C-15002839
 – Comunidade Terapéutica As Cernadas: C-15-002778

O Programa Terapéutico-Educativo “Proxecto Home” de Atención e Rehabilitación de Drogodependentes, e o Programa de Tratamento e Rehabilitación, en réxime de Comunidade Terapéutica da Dependencia Alcohólica (11 prazas) son realizados coa colaboración da Consellería de Sanidade, a través do Servizo Galego de Saúde (SERGAS), por medio dun convenio, e son de carácter público. A contía do financiamento do SERGAS supón, aproximadamente, un 40,0% do total dos custes destes programas.

World Federation of Threapeutic Communities
INFRAESTRUTURAS:

Sede Social da Fundación Monte Do Gozo – Proxecto Home Galicia e Servizos Centrais (1990)

Rúa Cottolengo nº2, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Telf.: 981 57 30 20/981 57 25 24
FAX: 981 57 13 31
E-mail: fmg@proxectohome.gal
Páxina Web: www.proxectohome.gal

Programas: Avaliación e Diagnose, Programa Tradicional (Fase de Reinserción Social), Programa de Cocaína, Programa de Adolescentes, Programa de Ludopatías. Atención e orientación ás Familias.

Sede de Santiago de Compostela
Sede Social da Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia e Servizos Centrais
Comunidade Terapéutica "As Cernadas"
Comunidade Terapéutica "As Cernadas"

Comunidade Terapéutica “As Cernadas” (1990):
Lugar de Cernadas s/n, 15871 VAL DO DUBRA
Telf.: 981 88 26 33
E-mail: ct-cernadas@proxectohome.gal

Programas: 1ª Fase do Programa Tradicional, Programa para mulleres embarazadas e/ou con fillos a cargo, 1ª Fase do Programa de Alcol.

Outros Programas: Horticultura, Centro ictioxénico, Hipoterapia.

Vigo (1993):
Avda. Ramón Nieto 245, 36205 VIGO.
Telf.: 986 37 46 46
FAX: 986 37 44 88
E-mail: vigo@proxectohome.gal

Programas: Avaliación e Diagnose, Programa Tradicional (Fase de Reinserción Social), Programa de Alcol (Fase de Reinserción Social), Programa Comunidade Terapéutica Urbana (Fase de Reinserción Social), Programa de Adolescentes, Programa de Cocaína, Programa de Ludopatías, Programa de Patoloxía Dual. Atención e orientación ás Familias.

Centro de Vigo
Centro de Vigo
Centro de Ourense, Pazo de Guizamonde
Pazo de Guizamonde, Centro de Ourense

Ourense (1997):
Rúa Pazo de Guizamonde s/n, 32001 OURENSE.
Telf.: 988 37 11 92
FAX: 988 37 25 60
E-mail: ourense@proxectohome.gal

Programas: Avaliación e Diagnose, Programa Comunidade Terapéutica Urbana, Programa Tradicional (Fase de Reinserción Social), Programa de Alcol (Fase de Reinserción Social), Programa de Ludopatías. Atención e orientación ás familias.

Centro de A Coruña (1998):
Rúa Copenhague 1, 15008 A Coruña.
Telf.: 981 29 54 32
FAX: 981 29 97 88
E-mail: ct-alcohol@proxectohome.gal

Programas: Avaliación e Diagnose, Programa de Alcol (Fase de Reinserción Social).

Centro de A Coruña (1998)
Centro de A Coruña
C. P. Pereiro de Aguiar
C.P. Pereiro de Aguiar

Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (2001) (Adscrito ao Centro de Proxecto Home en Ourense):
Cartería da Derrasa, s/n, 32710 PEREIRO DE AGUIAR (Ourense)

Programas: Comunidade Terapéutica Intrapenitenciaria.

RECURSOS HUMANOS:

PERSOAL para traballar nos diferentes programas de rehabilitación, Proxecto Home Galicia conta cun equipo multidisciplinar (Psicólogos, Traballadores Sociais, Pedagogos, Educadores Sociais, Monitores, Mestres de Taller, Persoal Administrativo, Informático, Área Xurídica, Área Médica): 62 profesionais.
VOLUNTARIADO: 151 voluntarios

Persoal do Proxecto Home Galicia
Persoal do Proxecto Home Galicia
ORGANIGRAMA: