Fundación Monte do Gozo

Na década dos 80 cando o fenómeno da drogodependencia atacaba ferozmente, os Bispos das cinco dioceses galegas, coa ConferGa (Confederación de Relixiosos de Galicia) e as Cáritas desas mesmas dioceses deciden impulsar a posta en marcha dun programa de rehabilitación e reinserción social para drogodependentes que xa funcionaba con éxito en Italia, chamado Centro Italiano de Solidariedade CEIS “Progetto Uomo”.

As características dunha realidade como a de Proxecto Home necesitaba unha figura xurídica que garantise a permanencia e o futuro desta realidade. Así pois, o 13 de febreiro de 1990 constitúese a Fundación Monte do Gozo como promotora de PROXECTO HOME GALICIA, co fin de prestar atención integral aos mozos marxinados ou en estado de necesidade, de maneira particular aos toxicómanos.

A Fundación está dirixida e coordinada por un Padroado e polos membros fundadores. Ao longo destes anos, con gran xenerosidade e entrega facilitou e garantiu que Proxecto Home Galicia puidese ser a entidade que a sociedade espera e demanda.

MEMBROS FUNDADORES:

PADROADO DA FUNDACIÓN MONTE DO GOZO (composición actual):
  • Dª. Ofelia Debén Rodríguez, Directora-Presidenta de Proxecto Home Galicia.
  • D. Anuncio Mouriñó Rañó, Patrón por Santiago de Compostela.
  • Dª María Victoria González Rodríguez, Patroa por Mondoñedo-Ferrol.
  • D. Alejandro Alcalde Varela, Patrón por Lugo.
  • D. Ramón Rivas Reigosa, Patrón por Ourense.