Resposta Social Solidaria

NON DISPOÑIBLE NESTE MOMENTO.

DESCULPEN AS MOLESTIAS.

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter persoal, infórmase que os datos persoais serán tratados confidencialmente coas medidas de seguridade establecidas na normativa e incorporaranse a un ficheiro titularidade de Proxecto Home Galicia. Estes datos son recolleitos para poder desempeñar unha correcta prestación asistencial e envío de información. Igualmente informámoslle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na devandita Lei en: Proxecto Home Galicia, Rúa Cottolengo, nº2-15702 Santiago de Compostela.