Resposta Social Solidaria

¿Que é a campaña «Resposta Social Solidaria»?
 
As adiccións son un desafío complexo que afecta a individuos, familias e, por extensión, á sociedade en xeral.
 
No noso compromiso por promover o benestar e a saúde mental, Proxecto Home Galicia, promove a campaña “Resposta Social Solidaria”.
 
Convidamos a empresas comprometidas a unirse a nós na loita contra ese problema, contribuíndo economicamente con, al menos 1.000,00 € ao ano, para o desenvolvemento dos nosos programas de prevención, tratamento, e inserción sociolaboral, que ofrecen esperanza e apoio a aqueles que loitan contra as adiccións.
 
¿Por que deberías unirte?
 

Impacto Transformador: A túa contribución económica permitirá a viabilidade de programas efectivos e a implemenación de novos recursos que axudarán a cambiar vidas e a promover a recuperación de persoas afectadas por adiccións.
Responsabilidade Social Empresarial: Ao unirse a esta campaña, demostras o teu compromiso coa responsabilidade social empresarial ao abordar un tema crucial que afecta á nosa sociedade.
Visibilidade e Recoñecemento: Recoñeceremos publicamente a todas as empresas que se unan á nosa causa, brindándolles visibilidade e recoñecemento pola súa xenerosidade e compromiso social.

COLABORAN

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter persoal, infórmase que os datos persoais serán tratados confidencialmente coas medidas de seguridade establecidas na normativa e incorporaranse a un ficheiro titularidade de Proxecto Home Galicia. Estes datos son recolleitos para poder desempeñar unha correcta prestación asistencial e envío de información. Igualmente informámoslle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na devandita Lei en: Proxecto Home Galicia, Rúa Cottolengo, nº2-15702 Santiago de Compostela.